تغییر چشم گیر قیمت های چاپ

همانطور که میدانید طی ماه گذشته با توجه به تحریم های انجام شده در حوزه کاغذ ، این مساله باعث شده تا قیمت های کاغذ روند سعودی داشته و علاوه تا 300 درصد افزایش یابد . طبیعی ست هنگامی که قیمت ها به صورت ناگهانی و با این میزان افزایش میابد کاهش تقاضا و سفارشات مشتریان را هم به همراه خواهد داشت . هر چقدر تلاش برای حذف و ثبات انجام قیمت ها برای مشتریان انجام شود ، بی نتیجه بوده و به ناچار می بایست شاهد افزایش قیمت ها باشیم .

این کاهش تقاضا تا میزانی شده است که مشتریان برای سفارشات به صورت گزینشی اقدام میکنند و ترجیح میدهند تبلیغات خود را در چارچوب محدودی صورت دهند .

با توجه به افزایش قیمت های چاپ بر روی کاغذ در چاپخانه ، راه کارهایی برای افزایش تقاضا بوجود آمده که تا میزان محسوسی بتواند نیاز مشتریان را بر طرف سازد . برای مثال شما می توانید به جای سفارش کارت ویزیت 1000 عددی ، آن را به 500 عدد کاهش دهید .

با این حال باید صبر کرد و ببینیم در آینده روند به شکلی پیگیری خواهد شد .